13ο Φοιτητικό Συνέδριο Τμήματος ΔΕΤ (12 Μαΐου 2016)
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Τμημάτων


13ο Φοιτητικό Συνέδριο Τμήματος ΔΕΤ (12 Μαΐου 2016)

Το Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας πραγματοποιείται για 13η συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών, αλλά και προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι "Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας" και θα πραγματοποιηθεί 12 Μαΐου 2016, στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων). Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

02/04/2016 | Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 λέξεων)
17/04/2016| Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας
12/05/2016 | Διεξαγωγή του συνεδρίου και ανακοίνωση του καλύτερου άρθρου (best paper award)

Call for papers

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://fsdet.dmst.aueb.gr), καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.


Διακρίσεις της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίσεις Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ
e-mail: sde@aueb.gr
© Copyright 2018 - All Rights Reserved