Τμήματα
Η Σχολή
Ανακοινώσεις Τμημάτων


Τμήματα

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελείται από τέσσερα συνολικά Τμήματα:
  • Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  • Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.ode.aueb.gr/

Το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι απόφοιτοι του Τμήματός μας. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, όπως η μακρόχρονη παράδοσή του και η ηγετική του θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων στην Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλότατου επιπέδου εκπαίδευση, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες απαιτήσεις της Διοικητικής Επιστήμης και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη της αυριανής γενιάς στελεχών και ηγετών των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της διοικητικής επιστήμης όπως: συμβουλευτική επιχειρήσεων, στρατηγικός σχεδιασμός, μάνατζμεντ προϊόντων, πωλήσεις ή/και μάρκετινγκ, ελεγκτική, διοικητική λογιστική, ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, διαπραγμάτευση χρηματαγορών και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προμήθειες, κ.λπ. Διεθνώς το Τμήμα μας απολαμβάνει υψηλής αναγνωρισιμότητας καθώς είναι το πρώτο στην Ελλάδα που έχει λάβει το βραβείο Erasmus για τη συνεισφορά του στη φοιτητική κινητικότητα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι απόφοιτοί μας γίνονται αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το ΟΔΕ είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς ήδη από το 1985 λειτουργεί το πρώτο οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Στη συνέχεια, από το 2002 λειτουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSM). Τέλος, το Τμήμα μας προσφέρει μονοετή καινοτομικά προγράμματα Μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως το Diploma In Negotiations (DIN) σε μορφή δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.mbc.aueb.gr/

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι ένα δυναμικό, διεθνώς καταξιωμένο τμήμα, πρωτοπόρο στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Η προσήλωση του τμήματος στην αριστεία αποτυπώνεται στο αξιόλογο ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού και στην επαγγελματική καταξίωση των αποφοίτων του. Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η άρτια κατάρτιση και η πολύπλευρη ανάπτυξη των φοιτητών για την εξασφάλιση άριστων προοπτικών σταδιοδρομίας. Οι φοιτητές του τμήματος αποκτούν προηγμένες γνώσεις σε θέματα μάρκετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας και ισχυρές βάσεις στον ευρύτερο χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών.

Οι ισχυροί δεσμοί του τμήματος με την αγορά και τις επιχειρήσεις, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, οι ευκαιρίες κινητικότητας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η διαχείριση της πολυπλοκότητας, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Με εφόδιο τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε τομείς Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Το υπόβαθρο του προγράμματος σπουδών επιτρέπει στους πτυχιούχους να αναλάβουν θέσεις συμβούλων επιχειρήσεων και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δράση. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.loxri.aueb.gr

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.Το πρόγραμμα του τμήμστος παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων, την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς επίσης με τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη στελέχωση των oικονομικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Μπορούν επίσης να εργασθούν σε λογιστικές-ελεγκτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν, τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να ενασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ιστοθέση Τμήματος: http://www.dmst.aueb.gr/

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΕΤ έχει σχεδιασθεί για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Γι’ αυτό το πρόγραμμα σπουδών, αναμορφωμένο πρόσφατα (2013), δίνει έμφαση στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων. Η διαφοροποίηση και η πρωτοτυπία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος έγκειται ακριβώς στη σύνθεση του ποσοτικού και τεχνολογικού υπόβαθρου με τις αναπτυγμένες διοικητικές γνώσεις και ικανότητες που προσφέρει στους φοιτητές. Αυτό επιτρέπει στους απόφοιτους του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αφού είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πολυδιάστατα διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα στο ραγδαίως μεταβαλλόμενο, έντονα ανταγωνιστικό και αναπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε ειδικότητες αιχμής όπως: Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες, Logistics και Μεταφορές, Διοίκηση Πληροφοριακών Πόρων και  Συστημάτων, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα), Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων, Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Επιχειρηματική Αναλυτική, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία, Επιχειρηματική Στρατηγική κ.ά.

Διακρίσεις της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίσεις Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ
e-mail: sde@aueb.gr
© Copyright 2018 - All Rights Reserved