Ανθρώπινο Δυναμικό
Η Σχολή
Ανακοινώσεις Τμημάτων


Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Σχολής αποτελείται από Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό.

Το Διδακτικό Προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από Καθηγητές και Λέκτορες, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.), Πανεπιστηιακούς Υποτρόφους και Διδάσκοντες με Απόσπαση.

Καθηγητές και οι Λέκτορες
Μέλη Ε.Ε.Π.

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.


Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
Μέλη Ε.Δ.Π.

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι


Διακρίσεις της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίσεις Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ
e-mail: sde@aueb.gr
© Copyright 2018 - All Rights Reserved