Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
Έρευνα
Ανακοινώσεις Τμημάτων


Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Το διδακτικό προσωπικό, οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι ερευνητές της σχολής έχουν να επιδείξουν ένα αξιόλογο και πολυπληθές έργο, όσον αφορά δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά .

Ακολούθως παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες εξ αυτών:

Έτος δημοσίευσης:

2016


 • Alon, I.; Boulanger, M.; Elston, J.A.; Galanaki, E.; Martinez de Ibarreta, C.; Meyers, J.; Muniz-Ferrer , M.; and Velez-Calle, A. (2016), Business Cultural Intelligence: A Five-Country Study of Success Factors. Thunderbird International Business Review,  (doi: 10.1002/tie.21826).
 • Anagnostopoulou S. C., Drakos K., (2016), Bank loan terms and conditions: Is there a macro effect?, Research in International Business and Finance, 37, pp. 269–282. (doi:10.1016/j.ribaf.2015.11.012).
 • Andreasson, P, Bekiros, S., Nguyenm D.K., Uddin, G. (2016), Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets, International Review of Financial Analysis, 43, pp. 115-127. (doi: 10.1016/j.irfa.2015.11.005).
 • Appa, G., Euler, R., Kouvela, A., Magos, D., Mourtos, I. (2016), On the completability of incomplete orthogonal Latin rectangles, Discrete Mathematics, 339 (6), pp. 1771–1794. (doi:10.1016/j.disc.2016.02.008).
 • Bekiros, S., Nguyen, D., Uddin, G., Sjö, B., (2016), On the time scale behavior of equity-commodity links: Implications for portfolio management, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, In Press. (doi: 10.1016/j.intfin.2015.12.003).
 • Bekiros, S., Guptaac, R., & Kyeicdoi, C., (2016), A non-linear approach for predicting stock returns and volatility with the use of investor sentiment indices, Applied Economics, (doi: 10.1080/00036846.2015.1130793).
 • Bilanakos, C., Sotiropoulos, D.N., Georgoula, I., Giaglis, G.M. (2016), Optimal Influence Strategies in Social Networks, Computational Economics, pp. 1-45. (doi: 10.1007/s10614-016-9568-1).
 • Cechlárová, K., Eirinakis, P., Fleiner, T.c, Magos, D., Manlove, D., Mourtos, I., Ocel̆áková, E., Rastegari, B. (2016), Pareto Optimal Matchings in Many-to-Many Markets with Ties, Theory of Computing Systems, pp. 1-22. (doi: 10.1007/s00224-016-9677-1).
 • Ferentinou,  A.C., and Anagnostopoulou,  S.C., (2016), Accrual-based and Real Earnings Management before and after IFRS Adoption: The Case of Greece, Journal of Applied Accounting Research, 17 (1), pp. 2-23. (doi: 10.1108/JAAR-01-2014-0009).
 • Giakoumaki, C., Avlonitis, G., & Baltas, G. (2016), Does ingredient advertising work? Some evidence on its impact. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(7), pp. 901-913.
 • Gounaris, C.E., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Wiesemann, W., Floudas, C.A. (2016), An adaptive memory programming framework for the robust capacitated vehicle routing problem, Transportation Science, 50 (4), pp. 1239-1260. (doi: 10.1287/trsc.2014.0559).
 • Koutsiouris, V., Vrechopoulos, A., Doukidis, G. (2016), Classifying, profiling and predicting user behavior in the context of location based service, Journal of Electronic Commerce Research, 17 (4), pp. 340-357. (http://www.jecr.org/node/510).
 • Lisboa, A., Skarmeas, D., & Saridakis, C. (2016), Entrepreneurial orientation pathways to performance: A fuzzy-set analysis. Journal of Business Research, 69 (4), pp. 1319-1324. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.099.
 • Louridas, P., Ebert, C. (2016), Machine Learning, IEEE Software, 33 (5), pp. 110-115. (doi: 10.1109/MS.2016.114).
 • Lymperopoulos, Ilias N. (2016), Predicting the popularity growth of online content: Model and algorithm, Information Sciences, 369, pp. 585-613, ISSN 0020-0255, (doi: 10.1016/j.ins.2016.07.043)
 • Lymperopoulos, I.N., Ioannou, G.D. (2016), Micro-level dynamics of the online information propagation: A user behavior model based on noisy spiking neurons, Neural Networks, 82, pp. 1-29.  (doi: 10.1016/j.neunet.2016.06.003).
 • Lymperopoulos, Ilias N., Ioannou George D. (2016), Understanding and modeling the complex dynamics of the online social networks: a scalable conceptual approach, Evolving Systems, 1-26. (doi: dx.doi.org/10.1007/s12530-016-9145-9).
 • Magos, D., Mourtos, I. (2016), Submodularity and its application to some global constraints, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, pp. 1-23. (doi: 10.1007/s10472-016-9522-x).
 • Mourtos, I. (2016), Cardinality constraints and systems of restricted representatives, Journal of Combinatorial Optimization, 31 (3), pp. 1061-1089. (doi: 10.1007/s10878-014-9810-5).
 • Nikolopoulou, A.I., Repoussis, P.P., Tarantilis, C.D., Zachariadis, E.E. (2016), Adaptive memory programming for the many-to-many vehicle routing problem with cross-docking, Operational Research, pp.1-38. (doi: 10.1007/s12351-016-0278-1).
 • Paraskevopoulos, D.C., Tarantilis, C.D., Ioannou, G. (2016), An adaptive memory programming framework for the resource-constrained project scheduling problem, International Journal of Production Research, pp. 1-19. (doi: 10.1080/00207543.2016.1145814).
 • Repoussis P.P., Paraskevopoulos D., Vazacopoulos A. and Hupert N. (2016), Optimizing Emergency Preparedness and Resource Utilization in Mass Casualty Incidents. European Journal of Operational Research, 255 (2), pp. 531-544.
 • Sarantopoulos, P., Theotokis, A., Pramatari, K., Doukidis, G. (2016), Shopping missions: An analytical method for the identification of shopper need states, Journal of Business Research, 69 (3), 6, pp. 1043-1052. (doi: 10.1016/j.jbusres.2015.08.0).
 • Saridakis, C., Baltas, G., Oghazi, P. and Hultman, M. (2016), Motivation Recipes for Brand-Related Social Media Use: A Boolean-fsQCA Approach. Psychology and Marketing, 33: pp. 1062-1070. (doi:10.1002/mar.20940).
 • Saridakis, B. & Baltas, G. (2016), Modeling price-related consequences of the brand origin cue: An empirical examination of the automobile market. Marketing Letters, 27 (1), pp. 77-87.
 • Skarmeas, D., Zeriti, A., & Baltas, G. (2016), Relationship value: Drivers and outcomes in international marketing channels. Journal of International Marketing, 24 (1), pp. 22-40. (doi: http://dx.doi.org/10.1509/jim.15.0065).
 • Skarmeas, D., Lisboa, A., & Saridakis, C. (2016), Export performance as a function of market learning capabilities and intrapreneurship: SEM and FsQCA findings. Journal of Business Research, 69 (11), pp. 5342-5347. (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.135).
 • O’Loughlin, D.M., Szmigin, I., McEachern, M.G., Barbosa, B., Karantinou, K. and Fernández-Moya, M.E. (2016), "Man thou art dust: Rites of passage in austere times". Sociology.
 • Spinellis, D. (2016), Managing a Software Business, IEEE Software, 33 (5), pp 4-7. (doi: 10.1109/MS.2016.111).
 • Spinellis, D. (2016), A repository of Unix history and evolution, Empirical Software Engineering, pp. 1-33. (doi: 10.1007/s10664-016-9445-5).
 • Spinellis, D. (2016), Reflecting on quality, IEEE Software, 33 (4), pp. 4-5. (doi: 10.1109/MS.2016.90).
 • Spinellis, D. (2016), Being a DevOps Developer, IEEE Software, 33 (3), pp. 4-5. (doi: 10.1109/MS.2016.76).
 • Spinellis, D. (2016), Serving Professionals, IEEE Software, 33 (2), pp. 4-6. (doi: 10.1109/MS.2016.39).
 • Tsachouridi, I., & Nikandrou, I. (2016), Breach and Willingness to support the organization: An Attribution and Social Exchange Perspective, Management Research Review, 39 (10), pp. 1336-1351.
 • Tsachouridi, I., & Nikandrou, I. (2016), Organizational Virtuousness and Spontaneity: A Social Identity View. Personnel Review, 45 (6), pp. 1302-1322.
 • Tsekrekos A. E., Yannacopoulos, A. N., (2016), Optimal switching decisions under stochastic volatility with fast mean reversion, European Journal of Operational Research, 251 (1), pp. 148-157. (doi: 10.1016/j.ejor.2015.12.011).
 • Vakola, M. (2016),‘The reasons behind change recipients’ behavioral reactions: a longitudinal investigation. Journal of  Managerial Psychology, Vol. 31 (1) pp. 202-215.
 • Zachariadis, E.E., Tarantilis, C.D., Kiranoudis, C.T. (2016), The Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pick-ups and Deliveries and Two-Dimensional Loading Constraints, European Journal of Operational Research, 251 (2), pp. 369-386. (doi: 10.1016/j.ejor.2015.11.018).

Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους

 • Sofikitis, E., Manolopoulos, D. and Dimitratos, P. (2016), Single or Hybrid Career Paths of MNC R&D Employees, in Impact of International Business: Challenges and Solutions for Policy and Practice, editor Tuselmann, forthcoming.

Διακρίσεις της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίσεις Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ
e-mail: sde@aueb.gr
© Copyright 2018 - All Rights Reserved