Επικοινωνία
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Ανακοινώσεις Τμημάτων


Επικοινωνία

Γραμματέας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματεία Κοσμήτορα
sde@aueb.gr

secretariat.sde@aueb.gr

Τσοδούλου Χρυσή Φαντάκη Έλια
210-8203 308 | 210-8214 510 210-8203 147
210-8230 966 210-8230 966
chrysi@aueb.gr elia@aueb.gr

Διακρίσεις της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίσεις Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ
e-mail: sde@aueb.gr
© Copyright 2018 - All Rights Reserved