Πιστοποίηση του Executive MBA από το Association of MBAs (AMBA)
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Τμημάτων


Πιστοποίηση του Executive MBA από το Association of MBAs (AMBA)
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, και Πληροφορικής πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του από το Association of MBAs (AMBA), τη διεθνή ανεξάρτητη αρχή για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μετά από εκτενή αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015, το Executive MBA έλαβε την πιστοποίηση ως επιβεβαίωση του ότι η διδασκαλία, το πρόγραμμα σπουδών, η ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρονται στους φοιτητές του Προγράμματος καλύπτουν τα υψηλότατα κριτήρια που θέτει το AMBA. Για την αξιολόγηση ελήφθη, επίσης, υπόψη η άποψη φοιτητών, αποφοίτων και εργοδοτών για το πρόγραμμα.

Το Executive MBA είναι το δεύτερο Πρόγραμμα που προσφέρεται από δημόσιο Ίδρυμα και πιστοποιείται πανελλαδικά από το ΑΜΒΑ, μετά το MBA International του Πανεπιστημίου μας, το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2004.

Διακρίσεις της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίσεις Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ
e-mail: sde@aueb.gr
© Copyright 2018 - All Rights Reserved