Αναγνώριση του MSc in HRM από το SHRM
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις Τμημάτων


Αναγνώριση του MSc in HRM από το SHRM

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε την αναγνώριση από το Society for Human Resource Management (SHRM) - τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως - ότι το περιεχόμενο του προγράμματος και των μαθημάτων του είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις οδηγίες και απαιτήσεις του για την εκπαίδευση στην ΔΑΔ (SHRM’s HR Curriculum Guidebook and Templates).

Τα HR Curriculum Guidebook and Templates του SHRM αναπτύχθηκαν με στόχο να ορίσουν τις θεματικές περιοχές που θα πρέπει να ακολουθούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της ΔΑΔ· αναπτύχθηκαν το 2006 και επαναξιολογήθηκαν το 2010 και το 2013 αποτελώντας μέρος του SHRM’s Academic Initiative.


Διακρίσεις της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διακρίσεις Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Μάθετε Περισσότερα
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - ΟΠΑ
e-mail: sde@aueb.gr
© Copyright 2018 - All Rights Reserved